Gas Shipping đăng ký lưu ký chứng khoán

Gas Shipping đăng ký lưu ký chứng khoán

(ĐTCK-online) CTCP Vận tải sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping) cho biết, ngày 25/10 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán. Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký là 30 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá 300 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE). Tổ chức tư vấn niêm yết là CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét, Gas Shipping đạt 262,11 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 51,38% so với cùng kỳ năm 2010; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 20,09 tỷ đồng, tăng 26,11% so với cùng kỳ năm 2010. Năm 2011, Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 12%.

VNIndex

1,032.85

-64.32 (-6.23%)

 
VNIndex 1,032.85 -64.32 -6.23%
HNX 210.32 -10.47 -4.98%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021