Gần 30% số công ty chứng khoán đã biến mất

Gần 30% số công ty chứng khoán đã biến mất

(ĐTCK) Đánh giá hoạt động tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán 6 tháng đầu năm nay, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đến nay, đã xử lý được 28 công ty chứng khoán thông qua chấm dứt và đình chỉ hoạt động, chấp thuận giải thể 5 công ty, hợp nhất 8 công ty, rút nghiệp vụ môi giới 13 công ty. 

Hiện trên thị trường còn 74 công ty chứng khoán đang hoạt động bình thường, giảm được 28% tổng số công ty chứng khoán. Hoạt động cơ cấu lại công ty chứng khoán tập trung tái cấu trúc về vốn, cổ đông chiến lược, nghiệp vụ kinh doanh, công nghệ, nhân sự...

Trong định hướng tái cấu trúc công ty chứng khoán thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang thúc đẩy theo hướng tiếp tục giảm số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty chứng khoán, thực hiện giám sát dựa vào rủi ro trên cơ sở quy chế hướng dẫn phân loại và cảnh báo sớm.

Sức ép đào thải các công ty chứng khoán nhỏ, hiệu quả kinh doanh èo uột đang gia tăng không chỉ từ phía nhà quản lý, mà cả từ thị trường.

Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang thúc đẩy triển khai nhiều sản phẩm mới, mà trước mắt là thị trường chứng khoán phái sinh được nhìn nhận là gia tăng dư địa tìm kiếm thêm khách hàng, doanh thu cho các công ty chứng khoán lớn, có sức khỏe tài chính tốt, trong khi các công ty chứng khoán nhỏ gần như không có cơ hội tham gia các sân chơi này.

Tin bài liên quan

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%