FTIF Templeton Frontier Markets Fund không còn là cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh (BMP)

FTIF Templeton Frontier Markets Fund không còn là cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh (BMP)

(ĐTCK) Cổ đông lớn FTIF Templeton Frontier Markets Fund đã bán ra và giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã chứng khoán BMP – sàn HOSE).

Cụ thể, quỹ FTIF Templeton Frontier Markets Fund đã bán ra 50.000 cổ phiếu BMP, giảm sở hữu tại Nhựa Bình Minh từ 5,02% vốn điều lệ xuống chỉ còn 4,96%, giao dịch được thực hiện là 15/09.

Như vậy, sau giao dịch quỹ ngoại này đã không còn là cổ đông lớn của BMP.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.270,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 257 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và 23,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 55,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020 biên lợi nhuận gộp đã tăng từ 22,9% lên 26,4% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 9,9% lên 11,3%.

Năm 2020, BMP đặt kế hoạch doanh thu 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,5% lên mức 3.006,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 1.163,6 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tài sản cố định là 568,6 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tồn kho là 406,9 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 355,8 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 321,4 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9/2020, cổ phiếu BMP tăng 2.200 đồng lên 59.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

900.95

6.91 (0.77%)

 
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

21/09/2020
23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020