FDC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 31/05/2016.
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%