EVE: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (EVE – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/07/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty cổ phần Everpia Việt Nam, xã Tân Quang, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 01/07/2015.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%