Dược phẩm Hà Tây (DHT) đặt kế hoạch lãi 102 tỷ đồng

Dược phẩm Hà Tây (DHT) đặt kế hoạch lãi 102 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 21/3, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu nhập khẩu ủy thác là 822 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 102 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20%. 

Định hướng hoạt động của DHT trong năm nay là mở rộng, phát triển thị trường bán lẻ tại các khu vực phía Nam như TP.HCM, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên…, phấn đấu có ít nhất 30 sản phẩm có tổng doanh thu đạt trên 250 tỷ đồng. Công ty dự kiến trong quý III/2019 sẽ đầu tư, mua sắm thiết bị cho các nhà xưởng sản xuất như hệ thống chiết rót, đóng gói tự động phân xưởng thuốc ống, chuẩn bị tái kiểm tra GSP. 

Năm 2018, Công ty đạt doanh thu 1.674 tỷ đồng, vượt hơn 7% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt gần 102 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%