Dược phẩm Hà Tây (DHT) có mặt trong rổ chỉ số HNX30

Dược phẩm Hà Tây (DHT) có mặt trong rổ chỉ số HNX30

(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thực hiện điều chỉnh định kỳ đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX30. 

Dữ liệu được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý trước và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo là 1/11/2018. Việc tính toán này được thực hiện theo quy định trong Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu của HNX. 

Trong lần điều chỉnh này, mã cổ phiếu DHT của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được lựa chọn vào rổ chỉ số HNX30, thay thế cho mã cổ phiếu PVC của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí. Ngoài ra, HNX công bố danh sách 50 mã cổ phiếu niêm yết được lựa chọn vào rổ chỉ số Large và chỉ số Mid/Small. 

Tin bài liên quan

VNIndex

967.82

6.56 (0.68%)

 
VNIndex 967.82 6.56 0.68%
HNX 141.69 -0.01 -0.01%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%