Đừng “tạo đất” cho cổ đông nội bộ trục lợi thông tin

Đừng “tạo đất” cho cổ đông nội bộ trục lợi thông tin

(ĐTCK) Có ý kiến quan ngại, nếu việc sửa đổi Thông tư 52/2012 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán không chặt và kín kẽ sẽ vẫn “tạo đất” cho cổ đông nội bộ trục lợi thông tin.

Cổ đông nội bộ trục lợi thông tin, đang là một trong những kẽ hở đáng ngại của Thông tư 52/2012. Để phần nào bịt kẽ hở này, đại diện một CTCK đề nghị, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cần bổ sung vào Điều 8 dự thảo (về công bố thông tin bất thường và thông tin về họp ĐHCĐ) quy định: công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi HĐQT có quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển công ty trong trung hạn (tính từ quý trở lên).

Sở dĩ cần bổ sung quy định trên vào dự thảo, bởi trên thực tế, thường hàng quý, HĐQT của các doanh nghiệp sẽ ban hành nghị quyết về kế hoạch kinh doanh cho quý kế tiếp. Hiện nay, có công ty công bố thông tin này, nhưng nhiều công ty không công bố. Với những trường hợp các công ty không công bố, thì dễ bị cổ đông nội bộ lợi dụng thông tin. Khi thông tin này được công bố, sẽ là định hướng rất quan trọng để cổ đông, nhà đầu tư đánh giá triển vọng trung hạn của công ty.

Liên quan đến báo cáo về giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng…, Điều 25 của dự thảo quy định: trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch đã đăng ký hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCK,  SGDCK và công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ về kết quả thực hiện giao dịch...

Có ý kiến cho rằng, qua thực tế áp dụng Thông tư 52/2012 thời gian qua cho thấy, việc dự thảo giữ nguyên thời hạn 3 ngày như quy định hiện hành là chưa hợp lý, vì như vậy là quá ngắn, khiến đối tượng phải công bố thông tin (người nội bộ của công ty đại chúng) cập rập, dễ dẫn đến công bố thông tin sai sót. Dự thảo nên điều chỉnh thành 7 ngày tương tự như thời hạn áp dụng đối với cổ đông lớn khi báo cáo về kết quả giao dịch.

Tin bài liên quan

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%