DQC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/03/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
01/11/2021
02/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021