DQC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt (15%)

Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2018 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/01/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ : 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân bắt đầu từ ngày 29/01/2018.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%