DPR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (15%)

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ : xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/08/2021. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và giấy CMND/CCCD hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021