Ảnh Internet

Ảnh Internet

DPM tăng tỷ lệ chia cổ tức 2015 lên 40%

(ĐTCK) ĐHCĐ Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, với doanh thu 9.105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.467 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.228 tỷ đồng. 

Sản lượng sản xuất đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn, UFC 85 là 13.500 tấn, sản lượng kinh doanh đạm Phú Mỹ và các phân bón khác là 1,112 triệu tấn. Tỷ lệ chia cổ tức 2015 tăng lên 40% và cổ tức năm 2016 dự kiến là 30% bằng tiền mặt.

Ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc DPM cho biết, kế hoạch kinh doanh chịu ảnh hưởng của các yếu tố như giá phân bón giảm, DPM đang trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư một số dự án lớn nên chi phí tài chính giảm, chi phí vận tải không giảm cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào…Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2016 đặt ra cũng khá áp lực với Ban lãnh đạo DPM.

ĐHCĐ đã chính thức bầu ông Louis T Nguyễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management làm thành viên HĐQT của DPM.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021