DPM: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (DPM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức cuộc họp: dự kiến ngày 15/04/2014

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung đại hội: thông báo sau

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%