Đóng điện vận hành Trạm biến áp 500kV Chơn Thành và đấu nối

Đóng điện vận hành Trạm biến áp 500kV Chơn Thành và đấu nối

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành công trình Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành và đấu nối.

Trạm biến áp 500kV Chơn Thành và đấu nối được đầu tư xây dựng tại khu vực ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Dự án được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phê duyệt Thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 1261/QĐ-EVNNPT ngày 27/072018.

Theo đó, dự án có quy mô tổng diện tích trạm 18,5 hecta; 01 máy biến áp AT1 (500/220/35 kV – 900 MVA); 01 máy biến áp AT3 (220/110/22 kV – 250 MVA); Phía 500 kV sử dụng sơ đồ 3/2, gồm 07 ngăn lộ; phía 220 kV sử dụng sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, gồm 10 ngăn lộ;

Phía 110 kV sử dụng sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, gồm 8 ngăn lộ; điều chuyển thiết bị bù 500 kV (gồm tụ bù dọc và kháng bù ngang) của đường dây 500 kV Pleiku 2 - Cầu Bông từ trạm biến áp 500 kV Cầu Bông đến lắp tại trạm biến áp 500 kV Chơn Thành để bù cho đường dây 500 kV Pleiku 2 - Chơn Thành.

EVNNPT đã giao CPMB điều hành quản lý dự án; Công ty cổ phần xây lắp điện 1 là đơn vị thi công phần Trạm biến áp và Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long là đơn vị thi công phần nhánh rẽ 500 và 220 kV;

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thực hiện tư vấn thiết kế; liên danh Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung và Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Nam – Công ty thí nghiệm điện miền Nam thực hiện công tác thí nghiệm;

Công ty Truyền tải điện 4 đảm nhận công tác tư vấn giám sát và tiếp nhận quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành.

Sau khi đưa Trạm vào vận hành sẽ tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Bình Phước, Bình Dương và lân cận; Tăng cường liên kết, nâng cao độ ổn định, độ tin cập của hệ thống lưới điện truyền tải khu vực Đông Nam Bộ; giảm tổn thất điện năng, giảm tải một số đường dây và máy biến áp 220 kV hiện có trong khu vực.

Tin bài liên quan

VNIndex

912.5

4.23 (0.46%)

 
VNIndex 912.5 4.23 0.46%
HNX 133.12 1.6 1.2%
UPCOM 61.29 0.0 0.0%