Đơn vị chấp nhận thẻ có được thu phí thanh toán thẻ từ khách hàng

Đơn vị chấp nhận thẻ có được thu phí thanh toán thẻ từ khách hàng

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, đơn vị chấp nhận thẻ được thu phí thanh toán thẻ từ khách hàng? Các ngân hàng vừa qua tăng phí, tôi muốn biết, trước khi áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ có phải gửi NHNN hay chỉ cần niêm yết công khai và thỏa thuận với khách hàng?

Giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) có bị coi là vi phạm pháp luật?

Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ được niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi, đúng hay sai?

Có phải phí rút tiền mặt nội mạng tối đa 5.000 đồng/giao dịch (chưa có VAT)?

Trả lời

Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phí thanh toán thẻ từ khách hàng

Trước khi áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ không phải gửi NHNN mà chỉ cần niêm yết công khai và thỏa thuận với khách hàng.

Giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) là vi phạm pháp luật.

Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ được niêm yết công khai và không phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi.

Phí rút tiền mặt nội mạng tối đa là 3.300 đồng (đã bao gồm VAT).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%