Đối tượng phục vụ của CIC là ai?

Đối tượng phục vụ của CIC là ai?

(ĐTCK) Tôi có những thông tin không chính xác trên CIC, nếu xuất trình đủ bằng chứng có thể yêu cầu CIC điều chỉnh thông tin sai lệch về chính mình? Mỗi cá nhân/pháp nhân có nên khai thác báo cáo tín dụng về chính mình một cách định kỳ để kiểm soát thông tin, tránh sai sót, gian lận và tăng khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai hay không?

Trả lời: 

Khách hàng vay khi xuất trình đủ bằng chứng có thể yêu cầu CIC điều chỉnh thông tin sai lệch về chính mình. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân/pháp nhân nên khai thác báo cáo tín dụng về chính mình một cách định kỳ để kiểm soát thông tin, tránh sai sót, gian lận và tăng khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai.

Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng, khái niệm khách hàng vay/chủ thể thông tin là gồm cả đối tượng cá nhân và pháp nhân/doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một khách hàng vay chỉ có 1 báo cáo tín dụng dù sử dụng các giấy tờ tùy thân khác nhau trong các lần tiếp cận tín dụng khác nhau và đối tượng phục vụ của CIC là NHNN, các TCTD, các khách hàng vay.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông