Doanh thu tháng 2 của HRC đạt 31 tỷ đồng

Doanh thu tháng 2 của HRC đạt 31 tỷ đồng

(ĐTCK) Trong tháng 02/2012, Công ty giao bán 449,8 tấn, doanh thu trên 31 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm Công ty giao bán được 1.266 tấn, doanh thu đạt 87,88 tỷ đồng.

Trong tháng 02/2012, CTCP Cao su Hòa Bình (HRC) khai thác được 40 tấn mủ cao su, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 280 tấn mủ, đạt 12% kế hoạch năm (dự kiến 2.300 tấn).

Trong tháng 2 HRC thu mua ngoài được 391 tấn, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 765 tấn. Trong tháng 02/2012, Công ty giao bán 449,8 tấn, doanh thu trên 31 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm Công ty giao bán được 1.266 tấn, doanh thu đạt 87,88 tỷ đồng.

Kể từ đầu tháng 3/2012, Công ty cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang ra lá non. Dự kiến ngày 12/4 tới đây HRC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012. Công ty dự kiến trình đại hội kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/CP.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%