(ĐTCK) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC – HOSE), cùng các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị vừa có thông báo bán thoái vốn toàn bộ cổ phiếu PNC sở hữu.

Trong đó, bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 605.000 cổ phiếu PNC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,6%,

Ông Lê Lam Viên, Thành viên HĐQT cũng đăng ký bán hết gần 620.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,73%. Bà Trần Thị Phương Dung, vợ ông viên cũng bán hết 16.470 cổ phiếu PNC.

Các ông bà khác trong Ban kiểm soát và các lãnh đạo khác như Cao Danh Hà, Nguyễn Ngọc Bích, Huỳnh Kim Đảnh, Trần Thị Mai, Võ Ngọc Thành cũng đều muốn bán thoái vốn cổ phiếu PNC đang sở hữu, khoảng vài chục nghìn đơn vị mỗi người.

Tất cả giao dịch đều được đăng ký thực hiện từ ngày 20/10 đến 14/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PNC vừa có thông báo chi tiết về việc “tạm dừng” Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 vào ngày hôm qua (17/10). Nguyên nhân do một số cổ đông có ý kiến nên tạm dừng Đại hội để giải quyết một số vấn đề của Công ty.

Theo đó, Đại hội sẽ được tiếp tục họp trở lại vào 9h ngày 26/10/2017 tại trụ sở Công ty.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.