(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý II/2018 của Công ty cổ phần VinaCafe Biên Hòa (VCF) cho thấy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng cao trong khi doanh thu thuần kỳ này sụt giảm.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II/2018 của VCF đạt 738,9 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 40% chỉ còn 191,3 tỷ đồng.

Tuy doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm, chi phí tài chính tăng nhẹ, song đáng chú ý chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, chi phí bán hàng kỳ trước lên đến 231 tỷ đồng thì quý II năm nay chỉ còn gần 5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 78%, còn 7,2 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của VCF quý II/2018 đạt gần 148 tỷ đồng, tăng trưởng 116%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VCF đạt 1.465 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 15% và 294 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 9 lần kết quả cùng kỳ năm 2017.

Theo VCF, đây là kết quả của việc chuyển đổi mô hình kinh doanh từ "bán hàng hóa" sang "xây dựng thương hiệu" và phân phối thông qua Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.