(ĐTCK) Tổng khối lượng cổ phần đăng ký đấu giá cổ phần của công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là 114.039.300 cổ phần, tương đương 148% lượng chào bán. 

Sở GDCK Tp.HCM đã ra thông báo về kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Theo đó, 9h ngày 10/12/2015 ACV sẽ chào bán ra công chúng 77.804.122 cổ phiếu với giá khởi điểm dự kiến 11.800 đồng/cp.

Có 306 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá mua cổ phần của ACV trong đó có 266 nhà đầu tư trong nước (chiếm gần 87% số nhà đầu tư), 11 tổ chức trong nước; 12 cá nhân nước ngoài và 17 tổ chức nước ngoài.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký là 114.039.300 cổ phần, tương đương 148% lượng chào bán. Trong đó cá nhân trong nước đăng ký mua 13 triệu cổ phiếu, chiếm 11,4% tổng lượng đăng ký, tổ chức trong nước đăng ký mua 16,15 triệu cổ phiếu, chiếm 14,16% tổng lượng đăng ký; cá nhân nước ngoài đăng ký mua 175.000 cổ phiếu, tương đương 0,15% tổng cổ phần đăng ký; tổ chức nước ngoài đăng ký mua 84,699 triệu cổ phiếu, tương đương 74,27% tổng lượng đăng ký.

Nếu so với lượng chào bán của ACV, tổng số cổ phần đăng ký của khối ngoại đợt này là 84,874 triệu cổ phiếu, vượt 9% lượng chào bán của ACV.

Số NĐT đăng ký Số CP đăng ký mua
Cá nhân trong nước: 266 13.014.800
Cá nhân nước ngoài: 12 175.400
Tổ chức trong nước: 11 16.150.100
Tổ chức nước ngoài: 17 84.699.000
Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.