(ĐTCK) Eximbank bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 10/12/2015.
Theo đó, HĐQT Eximbank chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Phạm Hữu Phú theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc thường trực Eximbank giữ chức quyền Tổng giám đốc Ngân hàng.
Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, học vị tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Ông Trần Tấn Lộc có 20 năm công tác tại Eximbank và đã qua nhiều vị trí tại các phòng ban khác nhau tại Eximbank trước khi bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực từ năm 2007.

Người ngồi ghế "nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank trong nhiệm kỳ mới được cho là 1 trong 7 ứng viên nói ứng cử vào HĐQT trong danh sách vừa thông qua ngày 8/12 và theo một nguồn tin đáng tin cậy, đại diện NHNN tại TP. HCM sẽ là người đảm nhiệm chức vụ này.

Trước khi về làm việc tại Eximbank, ông đã có 5 năm công tác tại Ngân hàng Ngoại thương  (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Trần Tấn Lộc tạo được sự tín nhiệm của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Eximbank.
Ngày 8/12, Eximbank đã chốt danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020, gồm có 8 ứng viên ứng cử:

Ông Cao Xuân Ninh được nhóm cổ đông với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết 11,287% đề cử (1 cổ đông tổ chức với tỷ lệ 8,235% và 5 cổ đông cá nhân có tỷ lệ 3,052%);

Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10,05%;

Ông Yasuhiro Saitoh do 3 cổ đông tổ chức đề cử với tỷ lệ cổ phần 10,05%;

Ông Đặng Phước Dừa được nhóm cổ đông nắm tỷ lệ 10,322% đề cử (6 tổ chức nắm tỷ lệ 5,258% và 58 cá nhân nắm tỷ lệ 5,064%);

Ông Ngô Thanh Tùng do 5 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 9,127% và 2 cổ đông cá nhân nắm 1,067% đề cử;

Ông Phạm Hữu Phú do 3 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 3,041% và 21 cá nhân nắm tỷ lệ 7,014% đề cử;

Ông Trần Ngô Phúc Vũ do nhóm cổ đông gồm 7 tổ chức nắm giữ 6,793% và 33 cá nhân nắm giữ 3,724% đề cử;

Ông Trần Ngọc Tâm do nhóm cổ đông gồm 14 tổ chức nắm giữ 9,914% và 22 cá nhân nắm giữ 1,808% đề cử.

Tuy nhiên, ông Phạm Hữu Phú xin rút khỏi danh sách. Như vậy, danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới của Eximbank sẽ có 7 ứng cử viên.
Ngày 15/12 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu nhân sự cấp cao gồm HĐQT  và Ban kiểm soát. Người ngồi ghế "nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank được cho là 1 trong 7 ứng viên nói trên và theo một nguồn tin đáng tin cậy, đại diện NHNN tại TP. HCM sẽ là người đảm nhiệm chức vụ này.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.