(ĐTCK) Năm 2019, CTCP Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng. 
Với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận công ty mẹ năm 2019 nêu trên, PHR kỳ vọng có sự tăng trưởng đột phá về cả doanh thu và lợi nhuận, tăng trưởng lần lượt 31,7% và 140%.
Năm 2019, PHR đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Việc phân phối lợi nhuận năm nay sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể sau khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán. Năm 2018, PHR đã thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40%, tương ứng dành 270,998 tỷ đồng để chi trả cổ tức.
Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.