Doanh nghiệp tiêu thụ nông sản được vay 65% giá trị dự án không cần tài sản đảm bảo?

Doanh nghiệp tiêu thụ nông sản được vay 65% giá trị dự án không cần tài sản đảm bảo?

(ĐTCK) Các hộ gia đình ngoài khu vực nông thôn nhưng có sản xuất nông nghiệp có được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn?

Tôi xin hỏi, các doanh nghiệp đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết?

Các doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 65% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết. Thông tin này có chuẩn xác?

Các hộ gia đình ngoài khu vực nông thôn nhưng có sản xuất nông nghiệp có được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không?

Hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp được vay không tài sản bảo đảm theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tối đa là bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Các doanh nghiệp đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

Các doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết.

Các hộ gia đình ngoài khu vực nông thôn nhưng có sản xuất nông nghiệp có được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồngtiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp được vay không tài sản bảo đảm theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tối đa 500 triệu đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%