Doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng tăng cả về số lượng và vốn đăng ký

Doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng tăng cả về số lượng và vốn đăng ký

(ĐTCK) Theo Cục quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mặc dù tháng 9 giảm về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, song tính chung trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 96.611 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, trong tháng 9/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.163 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng 8 năm 2018; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,4% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về số vốn đăng ký.

Theo lý giải của cơ quan này, một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với tháng 8 là do 2/3 số ngày của tháng 9/2018 rơi vào tháng 7 Âm lịch - là khoảng thời gian mà người dân thường tránh việc khởi sự kinh doanh.

Mặc dù tháng 9 giảm về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, song tính chung trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 96.611 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong quý III/2018, cả nước có 32.080 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 15% so với quý II/2018 và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, còn có 22.897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2018 là 819,7 nghìn người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 là 73.103 doanh nghiệp, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 23.053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% và 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng năm 2018 là 11.536 doanh nghiệp, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 10.591 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,8% và tăng 32%.

Về vốn đăng ký, tính chung 9 tháng tổng vốn đăng ký của số doanh nghiệp thành lập mới đạt 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 3,8%.

Nếu tính cả 1.881,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2.845,3 nghìn tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021