Doanh nghiệp lớn trên UPCoM thể hiện cam kết công bố thông tin và minh bạch

Doanh nghiệp lớn trên UPCoM thể hiện cam kết công bố thông tin và minh bạch

(ĐTCK) Dựa trên thành công của chương trình đánh giá Công bố thông tin và minh bạch các năm trước, năm 2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục triển khai chương trình đánh giá chất lượng Công bố thông tin và minh bạch cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên thị trường UPCoM. 

Mục tiêu của chương trình năm nay là đánh giá mức độ thực thi các quy định và thông lệ tốt về công bố thông tin và minh bạch; so sánh kết quả thực hiện so với năm trước đây; đưa ra các kiến nghị để doanh nghiệp nâng cao chất lượng công bố thông tin và tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM có chất lượng công bố thông tin tốt.

Có 237 doanh nghiệp được đánh giá trong chương trình năm nay, chiếm 75,71% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM tại thời điểm chốt dữ liệu.

Việc đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch dựa trên thông tin mà các doanh nghiệp công bố như thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, HNX và các ấn phẩm phát hành bởi doanh nghiệp.

Năm 2019, điểm chất lượng công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM đạt 61,4%, tăng 1,65% so với điểm trung bình năm 2018. Các doanh nghiệp thuộc rổ chỉ số UPCoM Large có điểm công bố thông tin và minh bạch cao hơn 0,06% so với các doanh nghiệp khác (năm 2018 cao hơn 1,31%).

Kết quả này khẳng định lại một số mối quan hệ tương quan giữa điểm công bố thông tin, minh bạch và các yếu tố thị trường đã được rút ra từ kết quả đánh giá năm 2018.

Theo đó, các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có vốn hoá thị trường và tổng tài sản cao thường có chất lượng công bố thông tin và minh bạch tốt hơn.

HNX có nhiều chương trình đồng hành nhằm thúc đẩy các hoạt động quản trị công ty tốt, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin. Với đòi hỏi từ nhà đầu tư, thị trường và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, việc công bố thông tin và minh bạch sẽ trở thành một trong những ưu tiên trọng tâm trong hoạt động của các doanh nghiệp

- Ông Nguyễn Như Quỳnh, Phó tổng giám đốc phụ trách HNX

Chất lượng công bố thông tin và minh bạch càng tốt thì giá cổ phiếu càng cao. Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tỷ lệ thuận với chất lượng công bố thông tin và minh bạch, mỗi 1% tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với ROA tăng 0,08% và ROE tăng 0,17%...

Ðiều này một lần nữa chứng minh, quản trị công ty tốt là cơ sở để doanh nghiệp phát triển và một trong các nguyên tắc chính của quản trị công ty tốt là công bố thông tin và minh bạch.

Ðây là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư, hiệu quả thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một hệ thống quản trị công ty tốt là cơ sở vững chắc cho sự vận hành của các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động của nền kinh tế thị trường và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Kết quả đánh giá cho thấy, các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ, với tỷ lệ đạt điểm dành cho các tiêu chí tuân thủ là 61,61% (năm 2018 là 59,99%). Trong khi đó, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ tuy được cải thiện nhưng vẫn còn thấp, đạt 40,72% (năm 2018 là 39,75%).

Ông Nguyễn Như Quỳnh, Phó tổng giám đốc phụ trách HNX cho biết, do số lượng các doanh nghiệp lên sàn UPCoM gia tăng mạnh trong năm vừa qua, nên vẫn tồn tại thực trạng các doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc công bố thông tin trên thị trường.

Tuy nhiên, HNX đã có nhiều chương trình đồng hành nhằm thúc đẩy các hoạt động quản trị công ty tốt, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin.

Với đòi hỏi từ nhà đầu tư, thị trường và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, việc công bố thông tin và minh bạch sẽ trở thành một trong những ưu tiên trọng tâm trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2019 cuối tuần qua, HNX đã trao giải công bố thông tin và minh bạch cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn đã thực hiện tốt trên thị trường. Cụ thể, Top 10 doanh nghiệp được trao giải bao gồm: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổng công ty IDICO - CTCP, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty cổ phần Máy - Thiết bị dầu khí, Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hoà, Công ty cổ phần Ðầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,339.84

-10.64 (-0.79%)

 
VNIndex 1,339.84 -10.64 -0.79%
HNX 358.98 0.1 0.03%
UPCOM 97.45 0.05 0.05%
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021