DNW: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2021 và phải xuất trình CMND/CCCD/HC hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021