DNC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC– HNX )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 05/04/2018

+ Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%