DNA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10%)

CTCP Điện nước An Giang (DNA - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện nước An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/08/2021 và cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu). Trả bằng tiền mặt tại CTCP Điện nước An Giang hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021