DN họ Lilama: Lợi nhuận giảm vì thiếu vốn

DN họ Lilama: Lợi nhuận giảm vì thiếu vốn

(ĐTCK) 6 DN thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đang niêm yết trên TTCK Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2012 và 9 tháng đầu năm.

Theo giải trình của một số công ty thì lợi nhuận giảm một phần do khó khăn trong huy động vốn khiến tiến độ dự án bị chậm.

Cụ thể, CTCP Lilama 69-2 (L62) 9 tháng đạt lợi nhuận sau thuế 396 triệu đồng (giảm 90% so với cùng kỳ). CTCP Lilama 45.5 (L44) đạt lợi nhuận sau thuế 2,33 tỷ đồng (giảm 71,6%). CTCP Lilama 5 (LO5) đạt lợi nhuận sau thuế 80 triệu đồng trong quý III (giảm 93% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng, LO5 đạt lợi nhuận hơn 400 triệu đồng (giảm 82% so với cùng kỳ). CTCP Lilama 45.3 (L43) 9 tháng đạt lợi nhuận sau thuế 451,5 triệu đồng, so với kế hoạch cả năm là 10,5 tỷ đồng.

Lilama hiện có trên 20 DN thành viên, trong đó, 9 doanh nghiệp đang niêm yết trên TTCK là L10, L35, L43, L44, L61, L62, LM3, LM7, LO5.

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021