Ông Trần Hồng Kiên - Uỷ viên HĐQT độc lập ( thứ năm từ trái sang) ra mắt Đại hội

Ông Trần Hồng Kiên - Uỷ viên HĐQT độc lập ( thứ năm từ trái sang) ra mắt Đại hội

DMC đổi tên, kiện toàn hội đồng quản trị

(ĐTCK) Sáng ngày 26/12, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC, mã chứng khoán PVC - sàn HNX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua hai nội dung đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC; kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

100% cổ đông, đại diện cổ đông được  quyền tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua hai nội dung trên của DMC.

Theo đó, DMC sẽ chính thức được đổi tên thành Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem). PVChem sẽ thay đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu, thể hiện một cách đầy đủ, toàn diện, bao trùm tất các lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh hiện tại và phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển DMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Đồng thời, bầu ông Trần Hồng Kiên (ứng viên do cổ đông Samarang Asia Prosperity đề cử) làm Ủy viên HĐQT DMC độc lập.

Trong giai đoạn tiếp theo, DMC hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hoá kỹ thuật, nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoá chất, hoá dầu hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trong khu vực; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 10-15% cho giai đoạn từ 2016-2025 và bình quân 15-20% cho giai đoạn 2026-2035. DMC tiếp tục duy trì phát triển dịch vụ trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, đẩy mạnh mở rộng dịch vụ trong lĩnh vực chế biến dầu khí, khôi phục và phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ.

Cụ thể, DMC sẽ tập trung phát triển trên cả ba lĩnh vực hoạt động Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ.

Với lĩnh vực sản xuất, DMC đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, nâng cao hàm lượng công nghệ cho các sản phẩm chính như Bentonite, Xi măng G và phát triển thêm các sản phẩm hoá chất, chất xúc tác, nhựa, dung môi… Lĩnh vực kinh doanh, DMC sẽ tập trung mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng cung cấp các loại hóa chất, hóa phẩm phục vụ hoạt động khoan, thăm dò, khai thác đầu khí, các sản phẩm lọc hoá dầu và một số hoá chất cho các ngành công nghiệp khác.

Năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của DMC ước đạt 2.160 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 40,12 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch năm 2019 và đạt 250% so với năm 2018; nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 116 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 27/12, cổ phiếu PVC tăng 1,5% lên mức 6.700 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 239.500 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%