DLR: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền (15%)

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DLR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2021

- Lý do mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán : 22/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Thủy điện - Điện lực 3, địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắc Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 22/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,481.58

2.0 (0.13%)

 
VNIndex 1,481.58 2.0 0.13%
HNX 411.82 1.59 0.39%
UPCOM 108.03 1.32 1.22%