DLR: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 (1%)

(ĐTCK)

CTCP Địa ốc Đà Lạt (DLR- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

- Tỷ lệ thanh toán: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Thời hạn thanh toán: 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP địa ốc Đà Lạt (Phòng kế toán – tài vụ), địa chỉ: 25 Trần Phú, P.3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 28/03/2014. Khi nhận cổ tức, cổ đông xuất trình sổ chứng nhận cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%