DLG chuyển công ty con cho Chủ tịch HĐQT

DLG chuyển công ty con cho Chủ tịch HĐQT

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG - HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT.

DLG cho biết, DLG hiện đang nắm giữ 4,69 triệu cổ phần của công ty con là CTCP Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai, chiếm 94,76% vốn điều lệ công ty con.

 

HĐQT DLG đã quyết định giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con bằng việc chuyển nhượng phần lớn số cổ phần trên cho 02 cá nhân.

 

Một là, chuyển nhượng hơn 3,6 triệu cổ phần công ty con (tương ứng số vốn chuyển nhượng 36,2 tỷ đồng) cho ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT DLG. Ông Bùi Pháp không tham gia biểu quyết việc chuyển nhượng vốn góp này. Ông Bùi Pháp hiện là cổ đông lớn nhất của DLG với sở hữu 37% vốn điều lệ Công ty.

 

Hai là, chuyển nhượng 715.000 cổ phần công ty con (tương ứng số vốn chuyển nhượng 7,15 tỷ đồng) cho ông Nguyễn Văn Quý, là cổ đông góp vốn của DLG..

 

Sau chuyển nhượng, CTCP Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai không còn là công ty con của DLG khi DLG chỉ còn nắm giữ 350.350 cổ phần, tương ứng 7,08% vốn.

 

DLG không công bố cụ thể giá chuyển nhượng.

 

Được biết, vào ngày 11/11/2013, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 3.333.300 cổ phiếu DLG từ CTCP Đức Phú sang 02 nhà đầu tư Đỗ Thành Nhân và Nguyễn Tuấn Vũ.

 

Trước đó, vào ngày 9/10/2013, CTCP Đức Thành Gia Lai cũng bất ngờ bán toàn bộ 8 triệu cổ phiếu DLG đang sở hữu, qua đó rút hết 11,93% vốn tại DLG cũng như không còn là cổ đông lớn của DLG.

>> BIDV cấp vốn cho DLG tại dự án BOT Gia Lai

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%