Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than

(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2020, ngành than đầu tư xây dựng mới các nhà máy sàng tuyển than như Vàng Danh 2, công suất khoảng 2 triệu tấn/năm; Khe Thần, công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm; Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm; Khe Chàm, công suất khoảng 7 triệu tấn/năm; Lép Mỹ, công suất khoảng 4 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, bổ sung tọa độ ranh giới khép góc các dự án duy trì sản xuất; điều chỉnh tọa độ ranh giới khép góc một số đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than như đề án thăm dò mỏ Đông Triều - Phả Lại (I, II, III, IV), đề án thăm dò mỏ Núi Hồng; điều chỉnh danh mục một số dự án mỏ Vàng Danh, mỏ Nam Mẫu, mỏ Suối Lại, mỏ Cọc Sáu, mỏ Đèo Nai, mỏ Lộ Trí, mỏ Mông Dương; điều chỉnh danh mục một số dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển ngành than; bổ sung danh mục các dự án duy trì sản xuất.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%