Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

(ĐTCK) Mặc dù phần lớn các cổ phiếu đưa ra khuyến nghị đều khởi sắc nhưng không mang lại nhiều niềm vui lớn cho giới đầu tư bởi biên độ tăng khá hẹp.

Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* Theo BSC, mục tiêu chốt lãi cổ phiếu MPC nằm tại xung quanh giá 33

Các chỉ báo kỹ thuật hiện đa số đang nghiêng về trạng thái tích cực. Các đường EMA vừa xuất hiện Golden Cross, đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang tăng dần và còn cách khá xa vùng quá mua nên động lực tăng có thể được duy trì trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của MPC nằm tại mốc 27.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại xung quanh giá 33, cắt lỗ nếu ngưỡng 26 bị xuyên thủng.

Bên cạnh những phân tích kỹ thuật khá khả quan, kế hoạch dự kiến chia cổ tức 50% trong năm 2020 đã tác động tích cực tới diễn biến cổ phiếu MPC trong tuần qua. Cụ thể, với việc đón nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm giảm nhẹ duy nhất ngày đầu tuần 13/7, tổng cộng cả tuần, giá cổ phiếu MPC tăng 1.900 đồng (+7,17%) từ mức giá 26.500 đồng/CP lên 28.400 đồng/CP.

* PHS khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCM

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu TCM khoảng 24,000 đồng/cổ phiếu (+16% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Sau tuần giao dịch khởi sắc trước đó, cổ phiếu TCM tiếp tục tiến bước trong tuần qua với thông tin hỗ trợ từ việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:7. Theo đó, trong tuần qua, với việc đón nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tổng cộng, giá cổ phiếu TCM tăng 850 đồng (+4,08%) từ mức giá 20.850 đồng/CP lên 21.700 đồng/CP.

* VCSC khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 51.100 đồng/CP

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 51.100 đồng/CP (tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng 12,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,6%). Theo giá đóng cửa hôm nay, PLX hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2020 và 2021 lần lượt là 32,9 lần và 17,5 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.

Cổ phiếu PLX vẫn duy trì trạng thái đi lên biên độ hẹp. Trong tuần qua, với việc đón nhận 4 phiên tăng và 1 phiên đứng giá ngày 14/7, tổng cộng, giá cổ phiếu PLX tăng 1.150 đồng (+2,48%) từ mức giá 46.350 đồng/CP lên 47.500 đồng/CP. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu mà VCSC đưa ra là 51.100 đồng/CP, thị giá hiện tại của PLX còn thấp hơn 7%.

* Theo BSC, mục tiêu chốt lãi cổ phiếu FRT tại xung quanh giá 29

Các chỉ báo kỹ thuật hiện đa số đang nghiêng về trạng thái tích cực. Các đường EMA vừa xuất hiện Golden Cross, đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang tăng dần và còn cách khá xa vùng quá mua nên động lực tăng có thể được duy trì trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của FRT nằm tại mốc 23.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại xung quanh giá 29, cắt lỗ nếu ngưỡng 21.5 bị xuyên thủng.

Trong tuần qua, với việc đón nhận 3 phiên tăng, 1 phiên giảm và 1 phiên đứng giá, tổng cộng, giá cổ phiếu FRT tăng 1.500 đồng (+6,2%) từ mức giá 24.200 đồng/CP lên 25.700 đồng/CP.

* VCSC khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 26.500 đồng/CP

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 26.500 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 24,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 10,0%).

Mới đây, NT2 đã công bố kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận đạt 248,9 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đạt 428 tỷ đồng, tương ứng tăng 19,5% và 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch kinh doanh cả năm, 6 tháng, NT2 đã hoàn thành 69% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn lại có dấu hiệu tăng 55,8% lên mức 2.272,1 tỷ đồng và chiếm tới 30,5% tổng tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, NT2 đã trả hết 492,3 tỷ đồng nợ vạy dài hạn trong kỳ.

Trong tuần qua, với việc đón nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm duy nhất ngày 15/7, tổng cộng, giá cổ phiếu NT2 tăng 1.250 đồng (+5,63%) từ mức giá 22.200 đồng/CP lên 23.450 đồng/CP. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu mà VCSC đưa ra là 26.500 đồng/CP, thị giá hiện tại của NT2 còn thấp hơn 11,5%.

* VCSC khuyến nghị mua TDM với giá mục tiêu 29.900 đồng/CP

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua dành cho TDM với giá mục tiêu 29.900 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng 30,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,6%.

Diễn biến cổ phiếu TDM tuần qua không được như kỳ vọng của VCSC bởi chủ yếu biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu. Thống kê tuần qua, với việc đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá, tổng cộng, giá cổ phiếu TDM tăng 350 đồng (+1,46%) từ mức giá 24.000 đồng/CP lên 24.350 đồng/CP.

* VCSC khuyến nghị mua TLG với giá mục tiêu 53.700 đồng/CP

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua dành cho TLG với gái mục tiêu 53.700 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 41,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,1%.

Trong tuần qua, Tập đoàn Thiên Long đã thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 với tổng mức chia 15%. Thông tin này đã tác động khá tích cực tới diễn biến cổ phiếu TLG. Cụ thể, với việc đón nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, tổng cộng cả tuần, giá cổ phiếu TLG tăng 3.500 đồng (+9,62%) từ mức giá 36.400 đồng/CP lên 39.900 đồng/CP.

* Theo BSC, mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu DPM nằm xung quanh giá 16

Các chỉ báo kỹ thuật hiện đa số đang nghiêng về trạng thái tích cực. Hôm nay, chỉ báo MACD đã xuất hiện Golden Cross, báo hiệu cổ phiếu có thể thiết lập xu hướng tăng trong ngắn hạn. Chỉ báo động lượng RSI đang tăng dần và còn cách khá xa vùng quá mua cho thấy áp lực bán là chưa đáng kể.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của DPM nằm tại mốc 14.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại xung quanh giá 16, cắt lỗ nếu ngưỡng 14 bị xuyên thủng.

Mặc dù diễn biến cổ phiếu DPM trong tuần qua không mấy tích cực nhưng thông tin mới công bố về kết quả kinh doanh nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế ước đạt 425 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch năm sẽ hứa hẹn sẽ có những phiên giao dịch tích cực tới đây.

Cụ thể, tuần qua, với việc đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá, tổng cộng, giá cổ phiếu DPM giảm 50 đồng (-0,34%) từ mức giá 14.650 đồng/CP xuống 14.600 đồng/CP.

* VCSC khuyến nghị mua cho FPT với giá mục tiêu 57.200 đồng/CP

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho FPT với giá mục tiêu 57.200 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 22,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,1%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

Mới đây, FPT đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 13.611 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 9% và 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diễn biến cổ phiếu FPT không được như kỳ vọng.

Cụ thể, với việc đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FPT tăng 300 đồng (+0,63%) từ mức giá 47.800 đồng/CP lên 48.100 đồng/CP.

* VCSC và MBS cùng khuyến nghị mua cho POW

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho POW với giá mục tiêu 12.200 đồng/CP và tổng mức sinh lời dự phóng 19%, bao gồm lợi suất cổ tức 3%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

Tương tự, MBS cũng khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 12.100 đồng/CP.

Trong tuần qua, POW đã công bố tình hình kinh doanh 6 tháng với doanh thu giảm 10% so với cùng kỳ, đạt 15.524 tỷ đồng, thực hiện 46% kế hoạch năm. Thông tin này đã phần nào khiến cổ phiếu POW không mấy tích cực. Cụ thể, với việc đón nhận 1 phiên tăng, 2 phiên giảm và 2 phiên đứng giá, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu POW giảm nhẹ 50 đồng (-0,5%) từ mức giá 10.050 đồng/CP xuống 10.000 đồng/CP.

* VCSC khuyến nghị mua cho GMD với giá mục tiêu 25.100 đồng/CP

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho GMD với giá mục tiêu 25.100 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 35,9%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,2%).

Diễn biến cổ phiếu GMD không được như kỳ vọng khi duy trì những phiên biến động nhẹ trong tuần qua.

Cụ thể, với việc đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMD tăng 400 đồng (+2,08%) từ mức giá 19.200 đồng/CP lên 19.600 đồng/CP. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu mà VCSC đưa ra là 25.100 đồng/CP, thị giá hiện tại của GMD còn thấp hơn 21,91%.

* VCSC khuyến nghị mua cho VHM và khả quan cho VIC  

Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua dành cho VHM với giá mục tiêu 111.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 40%, và khuyến nghị khả quan cho VIC với giá mục tiêu 114.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 25%.

Bên cạnh diễn biến thị trường lình xình, các nhóm trụ cột như ngân hàng, tài chính, công nghệ thông tin… cũng chỉ biến động nhẹ. Trong đó, họ nhà Vingroup cũng không ngoại trừ với những tên tuổi lớn VHM và VIC chỉ nhích nhẹ.

Cụ thể, trong tuần qua, với việc đón nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tổng cộng, giá cổ phiếu VHM tăng 1.100 đồng (+1,39%) từ mức giá 79.400 đồng/CP lên 80.500 đồng/CP.

Trong khi đó, với việc đón nhận 2 phiên tăng, 1 phiên giảm và 2 phiên đứng giá, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VIC tăng nhẹ 100 đồng (+0,1%) từ mức giá 91.400 đồng/CP lên 91.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%