Địa ốc First Real (FIR) phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 60%

Địa ốc First Real (FIR) phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 60%

(ĐTCK) CTCP Địa ốc First Real (FIR – sàn HOSE) vừa thông qua HĐQT việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Địa ốc First Real sẽ phát hành 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tỷ lệ phát hành 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 60 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7, tháng 8 năm 2019.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm hơn 90 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9/2019 của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2019 của Công ty mẹ là 146,34 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ 4 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư đều là các cá nhân, mỗi cá nhân 1 triệu cổ phiếu. Giá phát hành cho các nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành trong tháng 6-7/2019.

Cả 4 nhà đầu tư đăng ký mua trong đợt phát hành riêng lẻ này đều không có mối liên quan với nhau cũng như không có mối liên quan tới người nội bộ trong công ty. Số cổ phiếu mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Dự kiến sau phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ, Địa ốc First Real sẽ tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng hiện nay lên 248 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2018, FIRR ghi nhận doanh thu thuần đạt 176 tỷ đồng, tăng 158 % so với năm 2017 (68,1 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 78,4 tỷ đồng. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 300 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng trong 2018 lên 248 tỷ đồng trong năm 2019.

Trên sàn chứng khoán, sau khi đẩy lùi về mức giá thấp nhất trong gần 6 tháng (38.900 đồng/CP khi đóng cqar phiên 27/6), cổ phiếu FIR đang hồi nhẹ. Đóng cửa phiên 3/7, FIT tăng nhẹ 0,8% lên 39.300 đồng/CP và đã khớp lệnh 37.300 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông