ĐHCĐ VPBank: Nếu năm 2018 đạt kế hoạch, năm 2019 sẽ chia cổ phiếu thưởng và cổ tức 67%

ĐHCĐ VPBank: Nếu năm 2018 đạt kế hoạch, năm 2019 sẽ chia cổ phiếu thưởng và cổ tức 67%

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên 2018 của VPBank (MCK-VPB), nhiều nội dung quan trọng đã được cổ đông thông qua. Trong đó, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank nhấn mạnh: “Nếu đạt được kế hoạch lợi nhuận và phát hành đến 31/12/2018, tại ĐHCĐ năm 2019 sẽ xin các cổ đông chấp thuận chia cổ phiếu thưởng và cổ tức dự kiến gần 70%”.

Năm 2017, lập kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận

Tại Đại hội, các cổ đông đã lắng nghe phần báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của VPBank về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của ngân hàng.

Theo đó, 2017 là năm cuối trong chặng đường chuyển đổi 5 năm 2012-2017 của ngân hàng với kết quả tốt.

Kết thúc năm tài chính 2017, VPBank nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP có giá trị cho vay và huy động tiền gửi lớn nhất trên thị trường, và là 1 trong 3 Ngân hàng TMCP bán lẻ dẫn đầu về cho vay, huy động tiền gửi và số lượng khách hàng.

Cụ thể, đến 31/12/ 2017, tổng tài sản của VPBank đạt 277.750 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 196.670 tỷ đồng; huy động vốn đạt 199.650 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2017 của VPBank đạt 25.026 tỷ đồng, tăng 48% so với 2016, ghi nhận là mức thu nhập cao nhất từ trước đến nay của Ngân hàng, giúp đưa tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong giai đoạn 2012-2017 đạt 51%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VPBank đạt 8.130 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, tăng 65% so với năm 2016 và đạt 120% kế hoạch điều chỉnh hồi giữa năm.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát và duy trì ở mức dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong năm 2017, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 9.181 tỷ đồng lên hơn 15.706 tỷ đồng. Dấu mốc quan trọng của VPBank trong năm 2017 là việc niêm yết hơn 1,3 tỷ cổ phiếu trên sàn GDCK tập trung HOSE với mức giá tham chiếu là 39.000 đồng/cổ phiếu. Tính tới ngày 16/3/2018, thị giá cổ phiếu của VPBank đạt 64.300 đồng/cổ phiếu; Giá trị vốn hóa đạt 96,283 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong số các ngân hàng đang niêm yết.

Kế hoạch 2018: Trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 67%

Những kết quả khả quan đạt được trong năm 2017, VPBank đặt mục tiêu cho giai đoạn chiến lược 5 năm tiếp theo (2018-2022) với tham vọng: Trở thành 1 trong 3 ngân hàng giá trị nhất Việt Nam và là ngân hàng bán lẻ thân thiện nhất với người tiêu dùng thông qua các ứng dụng công nghệ.

ĐHCĐ VPBank: Nếu năm 2018 đạt kế hoạch, năm 2019 sẽ chia cổ phiếu thưởng và cổ tức 67% ảnh 1

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VPBank sẽ tập trung triển khai 06 trọng tâm gồm:Tăng trưởng vượt bậc về hiệu suất các kênh bán hàng hiện thời (trong cả kinh doanh và quản trị); Vận hành các động cơ tăng trưởng mới (ngân hàng giao dịch, hệ sinh thái nhà & xe, unbanked) và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược (banca..); Tái thiết kế và số hóa các hành trình khách hàng; Xây dựng năng lực khai thác, phân tích và tối ưu hóa sức mạnh của dữ liệu; Kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro và công nghệ thông tin đạt mức xuất sắc; Xây dựng một tổ chức lành mạnh, hiệu quả với văn hóa cộng tác nội bộ, trở thành điểm đến của những tài năng hàng đầu.

Tại Đại hội lần này, VPBank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu chính: Tổng tài sản đạt 359.477 tỷ đồng; Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 241.675 tỷ đồng; Dư nợ cấp tín dụng đạt 234.320 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu <3% và Lợi nhuận trước thuế đạt 10.800 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2018, VPBank sẽ tập trung duy trì tăng trưởng về chất và nâng cao hiệu quả đối với những phân khúc trọng yếu; hoàn thiện hạ tầng công nghệ và quản trị rủi ro đáp ứng các yêu cầu phát triển chiến lược ngân hàng số và đáp ứng chuẩn Basel II.

Bên cạnh đó, VPBank cũng liên tục tìm kiếm, lựa chọn các cơ hội kinh doanh mới để khai thác hiệu qủa đầu tư, tạo ra các kênh thu nhập mới cho tương lai.

Để thực hiện các kế hoạch này, Ban lãnh đạo VPBank trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 15.706 tỷ đồng lên hơn 27.799 tỷ đồng thông qua 5 đợt phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể, Ngân hàng dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30,22% từ lợi nhuận chưa phân phối và 1,03% từ qũy dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tổng cộng đạt 31,25% so với tổng số cổ phần phổ thông hiện tại.

VPBank cũng dự kiến mua lại số cổ phần ưu đãi cổ tức hiện nay để làm cổ phiếu Quỹ và sử dụng cổ phiếu Quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.Tổng số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ là hơn 73 triệu cổ phiếu.Nguồn vốn sử dụng được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần (1.287 tỷ đồng) và Quỹ Đầu tư phát triển (1.201 tỷ đồng).Thời gian dự kiến vào quý III/2018.

Để tăng vốn điều lệ, VPBank sẽ tiếp tục phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa là 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành. 

Năm 2018, VPBank cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP). Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành là gần 337 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7% vốn điều lệ của ngân hàng tại thời điểm phát hành. Thời gian dự kiến cũng trong quý II tới.

Đợt phát hành cuối cùng để tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện vào quý IV/2018 thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn Thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của năm 2017. Tổng nguồn Thặng dư vốn dùng để chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông là trên 4.577 tỷ đồng.

Tổng tỷ lệ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng từ các nguồn trên so với tổng nguồn cổ phần phổ thông hiện nay tương đương 67%. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,191.94

-2.26 (-0.19%)

 
VNIndex 1,191.94 -2.26 -0.19%
HNX 230.5 5.04 2.19%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%