ĐHCĐ BVH: Bảo Việt có CEO mới

ĐHCĐ BVH: Bảo Việt có CEO mới

(ĐTCK) Ông Trần Trọng Phúc, thành viên HĐQT BVH đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc mới của Bảo Việt thay cho bà Nguyễn Thị Phúc Lâm.

ĐHCĐ BVH đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013, bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên HĐQT; bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.

Cụ thể, năm 2013, Bảo Việt tập trung triển khai trong toàn Tập đoàn các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2012; lợi nhuận trước thuế đạt 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2012; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ Công ty mẹ đạt 16,2%. Với tỷ suất lợi nhuận trên, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến mức chia cổ tức cho các cổ đông là 15%.

ĐHCĐ BVH: Bảo Việt có CEO mới ảnh 1

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt Trần Trọng Phúc

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt khẳng định, năm 2013 được xác định là năm bản lề trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh 2011 - 2015 của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Với vị trí quan trọng đó, trong năm 2013, Bảo Việt tập trung duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả; nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam của Bảo Việt. Cổ tức 15% phấn đầu vượt mức kế hoạch ĐHCĐ đặt ra.

Năm 2012, Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và tiếp tục duy trì phát triển ổn định, vững chắc với kết quả kinh doanh khả quan của Công ty mẹ với tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, hoàn thành 104,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.082 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%; chi trả cổ tức 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), vượt 25% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao là 12%, tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 94,4% lợi nhuận thực hiện sau thuế. Tại ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu được tăng lên mức 11.464 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; Tổng tài sản đạt 12.697 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2011.

 

ĐHCĐ BVH: Bảo Việt có CEO mới ảnh 2

Ông Trần Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

 

Quốc tịch: Việt Nam.

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Các Mác - Sôphia, Bungaria; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quản trị Kinh doanh Touro (Hoa Kỳ) tổ chức.

 

Chức vụ đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt; Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

 

Chức vụ công tác đã qua: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Bảo Việt).

ĐHCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Charles Bernard Gregory, đại diện HSBC Insurance và bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm Ông Kono Shinzo và ông Yukihira Yoshiharu (đại diện Sumitomo Life), nâng tổng số thành viên HĐQT lên 9 thành viên.

Đại hội cũng đã bầu ông Yagi Nobuyuki, đại diện Sumitomo Lif, vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay thế ông Lui Ho Yin Danny, đại diện của HSBC Insurance từ nhiệm.

Việc bầu thay thế này là do ngày 26/3/2013, HSBC Insurance đã hoàn tất thực hiện chuyển quyền sở hữu 122.509.091 cổ phiếu BVH cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life).

Như vậy, Sumitomo Life có 3 ghế trong đội ngũ quản trị và kiểm soát của BVH.

Đúng như nguồn tin của ĐTCK, sau khi bầu HĐQT, HĐQT Bảo Việt đã bổ nhiệm ông Trần Trọng Phúc giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn thay cho bà Nguyễn Thị Phúc Lâm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phúc cho biết, trên cương vị mới, ông cam kết thực hiện chỉ đạo của HĐQT và triển khai chiến lược phát triển Bảo Việt đã được ĐHCĐ thông qua; phát huy tiềm lực tài chính và lợi thế mà Bảo Việt gây dựng được trong gần 50 năm qua nhằm thực hiện sứ mệnh “bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

Ngay mở đầu ĐHCĐ Tập đoàn Bảo Việt (BVH) sáng nay, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng giám đốc Tập đoàn tiết lộ, bà sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/6/2013.

Bà cũng tiết lộ người kế nhiệm sẽ là  Nam giới. Theo tìm hiểu của ĐTCK, ông Trần Trọng Phúc, thành viên HĐQT BVH kiêm CEO Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhiều khả năng sẽ thay thế bà Lâm. 

ĐHCĐ BVH: Bảo Việt có CEO mới ảnh 3

Bà lâm cũng gửi lời cảm ơn các cổ đông trong đó có HSBC đã đồng hành cùng Bảo Việt suốt thời gian bà đương nhiệm và mong mỏi HSBC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bảo Việt trong giai đoạn chuyển giao cho Sumitomo Life, dự kiến hoàn tất vào ngày 15/10 tới.

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT BVH cũng đã gửi lời tri ân tới bà Lâm đã giúp cho Bảo Việt từ 1 đơn vị hoạt động chuyên về bảo hiểm trở thành 1 tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam như hiện nay.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HDQT và 1 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ 9 thành viên HDQT và 5 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.  Trong đó, 3 người của Sumitomo sẽ được bầu thay thế cho các đại diện của HSBC. Cụ thể, cổ đông lớn nhất là Bộ Tài chính (70,91%) đề cử Sumitomo giữ 2 vị trí trong HĐQT và 1 vị trí trong Ban kiểm soát.  Việc thay thế/bổ sung xuất phát từ việc chuyển nhượng 18% cổ phiếu của HSBC cho Sumitomo theo hợp đồng chuyển giao đã ký từ 20/12/2012.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%