DHC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Mã chứng khoán: DHC

Mã ISIN: VN000000DHC9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 03/12/2021.

+Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 03/12/2021 đến 15h00 ngày 15/12/2021.

+ Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 16/12/2021.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021.

+ Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2021.

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

VNIndex

1,485.54

0.35 (0.02%)

 
VNIndex 1,485.54 0.35 0.02%
HNX 458.85 3.05 0.66%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%