Đề xuất thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán

Đề xuất thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán

(ĐTCK) Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), nhằm chuẩn hóa quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán, một trong những đề xuất mới tại dự thảo sửa Luật Chứng khoán là Ban soạn thảo đề xuất đổi tên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thành Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tổng công ty này có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán trên TTCK.

Ngoài ra, về thành viên của Tổng công ty, ngoài thành viên lưu ký, sẽ bổ sung thành viên bù trừ để phù hợp với thực tiễn.

Các đề xuất trên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến quản lý chứng khoán của nhà đầu tư; từng bước kết nối với các tổ chức lưu ký chứng khoán trong khu vực và trên thế giới.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%