Dễ dàng thực hiện dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội với dịch vụ công trực tuyến

Dễ dàng thực hiện dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội với dịch vụ công trực tuyến

(ĐTCK) Ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Tại đây, người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất; Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư; Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; Điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội; Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thực hiện 2 motion graphic: “Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và “Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đối với cá nhân. 

Motion graphic “Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

Motion graphic “Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

Tin bài liên quan

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%