DCI: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/05/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu gửi thông tin về người thụ hưởng, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, đính kèm bản sao chứng minh thư nhân dân về địa chỉ 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hoặc qua email: cicodci@gmail.com, bắt đầu từ ngày 21/05/2021.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%