DBM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk

Mã chứng khoán: DBM 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến khai mạc lúc 08h00 ngày 26/06/2020.

- Địa điểm thực hiện: 09A Hùng Vương, P.Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, TCPH sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty theo quy định).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;

+ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Một số nội dung liên quan khác.

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021