DBH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)

 CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/11/2020. Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (Trường hợp cổ đông không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Pháp luật hiện hành).

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 0.0 0.0%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021