Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (HCD) dự kiến phát hành thêm 24 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (mã chứng khoán: HCD – HoSE) đưa ra 2 phương án phát hành cổ phần mới nhằm nâng vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 515,9 tỷ đồng vào cuối năm nay.
Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (HCD) dự kiến phát hành thêm 24 triệu cổ phiếu

Cụ thể, HĐQT sẽ trình kế hoạch phát hành 4,59 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và 2019, tương ứng tỷ lệ 17% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019.

Bên cạnh đó, HCD còn lên kế hoạch phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Với giá bán dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2020.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng mua lại cổ phần của các cổ đông tại CTCP Trường An Bắc Ninh và HCD dự kiến nắm 99% tỷ lệ sở hữu tại Công ty này.

Năm 2020, HCD đặt mục tiêu doanh thu thuần 750 tỷ đồng, tương đương năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, giảm 18,6%. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 5-10% vốn điều lệ.

Cổ phiếu HCD sau 2 phiên gân nhất ngày 10/4 và 13/4 bị chốt lời và giảm sàn sau chuỗi 6 phiên tăng mạnh trước đó đã bật trở lại sắc tím khi đóng cửa hôm nay 14/4, +6,8% lên 2.840 đồng, khớp hơn 378.000 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%