Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 802,1 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.068,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 40% về chỉ còn 35,8%.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 802,1 tỷ đồng

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 45,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 119,9 tỷ đồng lên 382,4 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 25,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 54,2 tỷ đồng lên 269,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 136,3%, tương ứng tăng thêm 13,22 tỷ đồng lên 22,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 47,4%, tương ứng giảm 21,2 tỷ đồng về 23,5 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 64,3 tỷ đồng lên 64,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.032,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 104,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 80,2% và giảm 72,3% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính âm 802,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 903,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 139,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 899,4 tỷ đồng (doanh nghiệp chủ yếu tăng vay nợ dẫn tới dòng tiền tài chính dương). Như vậy, doanh nghiệp đã gia tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính trong kỳ.

Trước đó, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính cũng âm kỷ lục 1.393,9 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng thực hiện huy động dòng tiền vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của CII tăng 2,4% so với đầu năm lên 30.270,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 8.443 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.400,2 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.139,5 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.562 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Trong kỳ, đáng chú ý tồn kho tăng 15,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 714,7 tỷ đồng lên 5.400,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 2,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 143,9 tỷ đồng lên 5.139,5 tỷ đồng. Chính vì hai khoản mục tồn kho và khoản phải thu tăng lên mạnh đã dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong kỳ.

Xét về nợ vay, tính tới 30/6/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 5,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 922,5 tỷ đồng lên 17.500,7 tỷ đồng và chiếm 57,8% tổng tài sản.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 802,1 tỷ đồng ảnh 1

Lịch trả nợ vay của CII tính tới 30/6/2021

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang chịu áp lực thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính trong vòng 1 năm là 874,6 tỷ đồng, lịch thanh toán các khoản trái phiếu thường là 1.111 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ sở hữu tiền và đầu tư tài chính 1.050,3 tỷ đồng, ngoài ra còn chịu áp lực thanh toán lãi vay với tổng nợ vay lên tới 17.500,7 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7/2021, cổ phiếu CII tăng 100 đồng lên 16.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021