Đầu tư bằng vốn ngân sách được tạm ứng 10 - 50% giá trị hợp đồng

Theo quy định về thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước đang được Bộ Tài chính xây dựng, việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà thầu chỉ áp dụng đối với các công việc cần thiết phải tạm ứng trước để triển khai hợp đồng. 
Đầu tư bằng vốn ngân sách được tạm ứng 10 - 50% giá trị hợp đồng

Trong hợp đồng phải nêu rõ đối tượng, nội dung và công việc cụ thể của việc tạm ứng; mức vốn, thời điểm, bảo lãnh, thu hồi tạm ứng và trách nhiệm của các bên trong việc sử dụng tiền tạm ứng; thu giá trị của bảo lãnh trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.

Bộ Tài chính dự kiến, mức vốn tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng thi công xây dựng có giá trị dưới 10 tỷ đồng bằng 20% giá trị hợp đồng; giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng bằng 15% giá trị hợp đồng; giá trị trên 50 tỷ đồng bằng 10% giá trị hợp đồng.

Mức tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, EPC, chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác bằng 10% giá trị hợp đồng; hợp đồng tư vấn bằng 25% giá trị hợp đồng. Mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng trên bằng 50% giá trị hợp đồng hoặc dự toán được duyệt.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021