Phối cảnh dự án GEM Riverside

Phối cảnh dự án GEM Riverside

Đất Xanh (DXG): Hàng tồn kho tăng mạnh, chủ yếu ở dự án GEM Riverside và Long Thành

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, tổng tài sản CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) ghi nhận hơn 19.880 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất 79,5% vẫn là hàng tồn kho (chủ yếu tại các bất động sản dở dang) và khoản phải thu.

Trong quý IV, doanh thu thuần DXG hơn 2.015,7 tỷ đồng, tăng 43%, nhưng giá vốn hàng bán lớn nên lợi nhuận gộp 951 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 1.019 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận cũng giảm mạnh từ mức 72% cùng kỳ xuống còn 47% kỳ này.

Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh, ghi nhận 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ gần 131 tỷ đồng. Nhưng phần lợi nhuận khác lại đột biến 24,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 14,5 tỷ đồng.

Kết quả quý IV, DXG đạt lợi nhuận sau thuế 532 tỷ đồng, giảm 24%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 309,6 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ.

Cả năm 2019, DXG đạt 5.813,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.216,5 tỷ đồng, tương đương năm 2018. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DXG âm 1.796 tỷ đồng, đánh dấu 4 năm liên tiếp âm dòng tiền hoạt động.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đất Xanh vượt mốc 19.880 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu tăng 62% lên 9.023 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 47% lên 6.791 tỷ đồng.

Cụ thể, các khoản phải thu tập trung ở phải thu ngắn hạn khách hàng 1.938 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là phần phải thu khách hàng khác tăng vọt từ 415,6 tỷ đồng lên 1.518 tỷ đồng. Và phải thu ngắn hạn khác 5.560 tỷ đồng, bao gồm các khoản ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản 2.840 tỷ đồng, vốn góp của các hợp đồng hợp tác kinh doanh 876 tỷ đồng và phải thu khác hơn 1.480 tỷ đồng…

Đáng chú ý, DXG phát sinh thêm khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 659 tỷ đồng (năm 2018, khoản này chưa đến 1 tỷ đồng) với hình thức cho vay tín chấp, bao gồm CTCP Grand Property 318 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang hơn 1 tỷ đồng, còn lại 340 tỷ đồng của tổ chức khác…

Hàng tồn kho 6.791 tỷ đồng, tăng 47,5%, trong đó bất động sản dở dang 6.490,7 tỷ đồng, gấp 1,7 lần con số đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất là dự án Gemriverside 1.558,6 tỷ đồng và phát sinh mới từ dự án Khu Dân cư Long Thành hơn 1.572,4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn một số dự án mới khác như Opal Skyline 177 tỷ đồng, dự án La Maison 431 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty cũng đã vốn hóa chi phí đi vay với tổng số tiền là 147,5 tỷ đồng.

Chi phí trả trước dài hạn gần 802 tỷ đồng, gấp 5,9 lần năm 2018, chủ yếu là chi phí hoa hồng môi giới, nhà mẫu hơn 702 tỷ đồng.

Với việc triển khai nhiều dự án, và ký quỹ các dự án cho mảng môi giới, Đất Xanh cũng tăng  cường huy động vốn vay để tài trợ cho hoạt động. Tổng nợ vay 4.399,7 tỷ đồng, tăng 53,5%, trong đó, vay nợ ngắn hạn 1.063 tỷ đồng, tăng 126%, còn Vay nợ dài hạn 3.336,5 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng (tương ứng tăng 39%). Trong năm, DXG cũng thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%