Quyền thu phí giao thông cầu Rạch Miễu tăng thêm gần 291 tỷ đồng khi CII thực hiện đánh giá lại tài sản sau khi mua lại Công ty TNHH BOT Rạch Miễu.

Quyền thu phí giao thông cầu Rạch Miễu tăng thêm gần 291 tỷ đồng khi CII thực hiện đánh giá lại tài sản sau khi mua lại Công ty TNHH BOT Rạch Miễu.

Dập dềnh khối tài sản vô hình ngàn tỷ của CII

Tài sản cố định vô hình của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII, mã CII, sàn HoSE) có giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng là yếu tố rất đáng “để mắt” đối với những nhà đầu tư quan tâm đến tài chính doanh nghiệp này.

Khối tài sản vô hình 3.700 tỷ đồng

Tại thời điểm ngày 31/3/2019, tổng tài sản cố định của CII là gần 6.000 tỷ đồng, trong khi  tổng giá trị của tất cả các loại tài sản ngắn hạn là 5.600 tỷ đồng. Trong đó, riêng khối tài sản vô hình của CII lên tới hơn 3.700 tỷ đồng, lớn gấp hơn 1,6 lần so với giá trị tài sản cố định hữu hình cùng thời điểm.

Tài sản vô hình hiểu nôm na là những thứ tài sản “không nhìn, không sờ thấy được” do doanh nghiệp đang nắm giữ và kiểm soát. Vì vậy, việc một công ty có khối lượng tài sản vô hình lớn thường kích thích trí tò mò của các nhà đầu tư.

Thực chất, tổng giá trị tài sản vô hình theo nguyên giá trên bảng cân đối kế toán của CII lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, đến 31/3/2019 đã khấu hao hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, 3 loại tài sản chính tạo nên giá trị của khối tài sản này là quyền thu phí giao thông, quyền sử dụng đất và phần mềm máy tính.

Trong cơ cấu tài sản vô hình, quyền sử dụng đất và phần mềm vi tính chiếm tỷ trọng không đáng kể. Tài sản còn lại, quyền thu phí giao thông đã có giá trị khá lớn từ đầu năm 2019 và tiếp tục lớn thêm trong quý I, khi CII thực hiện hợp nhất công ty con, làm tăng giá trị tài sản này thêm 791 tỷ đồng tính theo giá gốc trong quý đầu năm.

“Dập dềnh” theo cách tính

Quyền thu phí giao thông là tài sản vô hình không dễ định giá và thực tế là, giá trị nhiều loại tài sản vô hình “khủng” của CII từng được thay đổi cách tính giá và tính khấu hao, khiến cho giá trị hiện tại và tương lai cũng “dập dềnh” theo.

Đơn cử việc CII vừa thực hiện hợp nhất Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên. Nguyên giá tài sản này tại ngày 31/12/2018 được xác định là 781 tỷ đồng, Công ty đang tạm trích khấu hao quyền thu phí này theo sản phẩm với đơn giá 27.382 đồng/lượt. Tuy nhiên, CII cho biết, đang làm việc với cơ quan thuế để đăng ký lại phương pháp khấu hao theo doanh thu để nhất quán với phương pháp khấu hao của Tập đoàn.

Ngoài ra, cách đánh giá giá trị tài sản gốc của các tài sản vô hình cũng có thể khác nhau, làm thay đổi giá trị gốc của tài sản. Chẳng hạn, quyền thu phí ĐT 741 mà CII có được do mua lại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư hạ tầng VRG. Sau khi mua lại, CII đã đánh giá lại giá trị tài sản thuần của công ty con này và giá trị quyền thu phí giao thông được ghi nhận tăng thêm 276 tỷ đồng.

Đây là khoản chênh lệch giữa giá trị do CII đánh giá lại theo phương pháp chiết khấu dòng tiền thu được trong tương lai từ hoạt động thu phí so với giá trị ghi sổ tài sản thuần công ty con. Giá trị tăng thêm chỉ được ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất, mà không có bất cứ điều chỉnh nào trên giá trị ghi sổ của tài sản trên báo cáo tài chính của công ty con.

Quyền thu phí có thể thế chấp cho các khoản vay

Tài sản vô hình (quyền thu phí giao thông) là một trong những tài sản mà CII có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo cho cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu.

Tại ngày 31/3/2019, nợ phải trả của CII là hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn là gần 3.800 tỷ đồng, dài hạn là gần 8.300 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

999.74

-0.2 (-0.02%)

 
VNIndex 999.74 -0.2 -0.02%
HNX 147.49 -0.6 -0.41%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021