Danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố Hà Nội khóa mới

Danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố Hà Nội khóa mới

Ngày 14/6, HĐND TP. Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố trình báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND Thành phố trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, ngay sau Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, đồng thời chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Thủ đô trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

Danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố Hà Nội khóa mới ảnh 1

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh HNM

Đối với các đồng chí giữ các chức danh: Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố vừa qua đã kiện toàn và theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hà Nội được giới thiệu thêm 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là những đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất giới thiệu để tái cử và được Trung ương đồng ý phê duyệt.

Trong số các đồng chí được giới thiệu tham gia các Ban của HĐND Thành phố nhiệm kỳ này theo hướng tăng cường cán bộ chuyên trách, có nhiều đồng chí đã là thành viên các Ban HĐND nhiệm kỳ vừa qua và các đồng chí đã có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, công tác quản lý nhà nước tại cơ sở quận, huyện và công tác tại MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng thời, HĐND Thành phố sẽ bầu các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố phục vụ công tác xét xử theo đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong thời gian tới.

Sau phát biểu của đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền gồm: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban, Chánh văn phòng HĐND.

Đồng thời, tiến hành bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021, các Phó Chủ tịch UBND và các Uỷ viên UBND Thành phố, Hội thẩm TAND khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố Hà Nội khóa mới ảnh 2

Danh sách nhân sự chủ chốt HĐND TP. Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV và Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư huyện uỷ Thanh Oai đã trúng cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế

Đồng chí Nguyễn Bích Thuỷ trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế

Bà Phạm Thị Thanh Mai trúng cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách

Đồng chí Hồ Vân Nga trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách

Đồng chí Trần Thế Cương trúng cử chức danh Trưởng ban Văn hoá Xã hội

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Văn hoá Xã hội

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị

Đồng chí Lê Minh Đức trúng cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND

Nhân sự chủ chốt UBND TP Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBDN thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND khoá XIV

Đồng chí Nguyên Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND khoá XIV

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND khoá XIV

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND khoá XIV

Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND khoá XIV

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND khoá XIV

Danh sách các đồng chí trúng cử chức danh Uỷ viên UBND thành phố Hà Nội gồm:

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Đồng chí Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính

Đồng Chí Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương

Đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đồng chí Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng

Đồng chí Lê Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Đồng chí Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch

Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh thanh tra thành phố

Đồng chí Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng UBND

Đồng chí Phạm Vinh Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đồng chí Nguyễn Thất Vinh, Trưởng ban Dân tộc thành phố

Đồng chí Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Danh sách gồm 100 đồng chí được bầu làm Hội thẩm TAND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã được các đại biểu bỏ phiếu thông qua.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021